header

NU Weekly Highlights_Issue#142

NU Weekly Highlights_Issue#142

Important Deadlines:

  • ASRT: المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية: Deadline: 1 – December – 2023
  • U.S.-Egypt Science and Technology Joint Fund’s Cycle 23 (STDF & USAID) : Deadline: 7 – December – 2023
  • STDF: EGYPT-US COOPERATION GRANT : JUNIOR SCIENTIST VISIT, CALL-23  : Deadline: 7 – December – 2023
  • ASRT Graduation Project Fund: 31 – December – 2023